Η Ιστορία μας

Η Ιστορία μας

Από τον Ιανουάριο του 2018 η tgs Ελλάς είναι μέλος της tgs Global παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες διασφάλισης τακτικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσίες λογιστικού και φοροτεχνικού συμβούλου.
Οι επαγγελματίες της tgs Ελλάς έχουν ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων έργων στην ελληνική αγορά. Η Ομάδα μας διαθέτει ευρεία και ολοκληρωμένη επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας, παροχή λύσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, την μείωση του κόστους και τον έλεγχο και τη λειτουργία τους σε βέλτιστες επιχειρηματικές συνθήκες.
Η αναγνωρισμένη εμπειρία σε τοπικές και διεθνείς πρακτικές και κανονισμούς, σε συνδυασμό με τη γνώση και τη στάση που έχουν σωρεύσει τα μέλη της ομάδας σε πολυεθνικές εταιρείες, παρέχει στην tgs Ελλάς τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχή εκπλήρωση όλων των δεσμεύσεών της προς τους πελάτες της.

Τα χαρακτηριστικά μας

Περισσότεροι από 200 πελάτες

Δυναμική ομάδα με 40 επαγγελματίες

  • Διευθυντές έργων - αναθέσεων
  • Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
  • Εσωτερικοί Ελεγκτές
  • Φορολογικοί Σύμβουλοι, Λογιστές
  • Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς