Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

In tgs we advise our clients and subsequently upon request we administer and manage the holistic scope of their business relating to corporate structuring and governance, finance, accounting, tax, corporate transactions, auditing, as well as offering solutions using a wide range of project-based consulting services.

We extend our reach and our behavioral patterns beyond the boundaries of typical consulting to act as our clients’ own resources, representing them and acting on their behalf, fully integrating their success with our own. Our focus is to preserve and secure our clients’ assets and help them maximize their wealth by providing proper advisory services and cooperating seamlessly with their own team.

Υπηρεσίες Ελέγχου

 • Υπηρεσίες Διασφάλισης
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ειδικούς Οικονομικούς Διαχειριστικούς Ελέγχους
 • Ελέγχους Απάτης και Επίλυση διαφορών

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 • Διεθνές Εμπόριο και Φορολόγιση
 • Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Ειδικούς Οικονομικούς Φορολογικούς Ελέγχους

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρησης
 • Οικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Ειδικής Διαχείρησης
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επικεφαλής Σύμβουλος Χρηματοδότησης
 • Εισαγωγές στο Χρηματιστήριο και Χρηματοδοτήσεις
 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(GDPR) & Γενικοί Κανονισμοί Συμμόρφωσης
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Γενικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Αναφορές
 • Υπηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες Οικονομικού Διευθυντή (CFO)
 • Μισθοδοσία και υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΗR)

Επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες

Κτηματομεσιτικές Επιχειρήσεις

Λιανικό εμπόριο και διανομή προιόντων

Εταιρείες Παραγωγής

Εταιρείες Τεχνολογίας

Κατασκευαστικές Εταιρείες

Μεταφορικές Επιχειρήσεις

Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία

Εταιρείες Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών

Χρηματοπιστωτικός Κλάδος

Πιστοποιήσεις

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς